Przewodniczący Komitetu Naukowego

Mariusz Ziółko

Akademia Górniczo Hutnicza

Komitet Naukowy

Jacek Banasiak

University of Pretoria

Agnieszka Bartłomiejczyk

Politechnika Gdańska

Krzysztof Bartoszek

Linköping University

Wojciech Bartoszek

Politechnika Gdańska

Adam Bobrowski

Politechnika Lubelska

Marek Bodnar

Uniwersytet Warszawski

Piotr Boguś

Gdański Uniwersytet Medyczny

Urszula Foryś

Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Fujarewicz

Politechnika Śląska

Tadeusz Kosztołowicz

Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Kielce

Mirosław Lachowicz

Uniwersytet Warszawski

Urszula Ledzewicz

Southern Illinois University Edwardsville

Tomasz Lipniacki

Instytut Podstawowych Problemów Techniki, PAN

Kazimierz Madaliński

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, Państwowy Zakład Higieny

Danuta Makowiec

Uniwersytet Gdański

Anna Marciniak-Czochra

Uniwersytet w Heidelbergu

Zbigniew Peradzyński

Wojskowa Akademia Techniczna

Monika J. Piotrowska

Uniwersytet Warszawski

Jan Poleszczuk

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza Polskiej Akademii Nauk

Krzysztof Puszyński

Politechnika Śląska

Ryszard Rudnicki

Instytut Matematyczny, PAN

Jarosław Śmieja

Politechnika Śląska

Andrzej Świerniak

Politechnika Śląska

Janusz Uchmański

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Jacek Waniewski

Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej, PAN

Komitet Organizacyjny

Mariusz Ziółko

Akademia Górniczo Hutnicza

Urszula Foryś

Uniwersytet Warszawski

Marek Bodnar

Uniwersytet Warszawski

Plakat konferencyjny
Plakat Organizatorzy