Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki. Streszczenie musi być napisane w języku angielskim, ale ze względu na fakt, że KKZMBiM jest konferencją krajową, prace prezentowane będą w języku polskim.

Ważne daty CEST
  • Zgłoszenia referatów: 2 lipca 2024

  • Potwierdzenie zakwalifikowania: 15 lipca 2024

  • Zgłoszenia bez referatu: 25 lipca 2024

  • Opłata konferencyjna: 25 lipca 2024

Kontakt
Adres do korespondencji
Mariusz ZiółkoE-mail konferencyjny:
ziolko@agh.edu.pl

Informacje dla referujących

Referaty mogą być zgłaszane w jednej z trzech ścieżek:

Scieżka 1.

Referat na podstawie pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić cytowanie pracy (autorów, tytuł, czasopismo, DOI). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Streszczenie (1-2 strony) proszę przesyłać na adres konferencji.

Scieżka 2.

Referat rekomendowany przez Komitet Naukowy. Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Mile widziane prezentacje bieżących wyników. Streszczenie (1-2 strony) proszę przesyłać na adres konferencji.

Scieżka 3.

Obszerne streszczenie. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić autorów oraz tytuł planowanej prezentacji. Rozszerzone streszczenie (4-6 stron) proszę przesyłać na adres konferencji. Referaty zgłaszane według tej ścieżki podlegają recenzji. Mile widziane prace studentów.

Do zredagowania streszczeń należy wykorzystać następującą formatkę LaTeXową: abstract_tex29.zip.