XXVIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
19 – 23 września 2023, Złoty Potok

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna obejmuje koszt uczestnictwa w konferencji (w tym przerwy kawowe), zakwaterowanie (4 noclegi) i całkowite wyżywienie od kolacji we wtorek 19 września do lunchu w sobotę 23 września oraz materiały konferencyjne.

Opłata konferencyjna wynosi:

Opłata dla osoby towarzyszącej wynosi 1650 zł. Opłata nie obejmuje przerw kawowych i materiałów konferenycjnych.

Opłatę należy dokonać przelewem na konto w terminie do 23 lipca 2023 r.

Nazwa odbiorcy: POLSKIE TOWARZYSTWO KOBIET W MATEMATYCE

Adres odbiorcy: UL.PROF. STANISŁAWA PIGONIA 1 35-310 RZESZÓW

mBank SA, nr. 26 1140 2004 0000 3902 7960 4670

Tytułem: Opłata konferencyjna, KKZMBM'2023, uczestnik: imię i nazwisko, nazwa instytucji/uczelni, dokładny adres, NIP.