XXVIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
19 – 23 września 2023, Złoty Potok

Komitet naukowy

Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie