XXVIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
19 – 23 września 2023, Złoty Potok
Informacje dla referujących na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.

Streszczenie musi być napisane w języku angielskim, ale ze względu na fakt, że KKZMBM jest konferencją krajową, prace prezentowane będą w języku polskim.

Referaty mogą być zgłaszane w jednej z trzech ścieżek:

  1. Ścieżka 1. Referat na podstawie pracy opublikowanej w czasopiśmie naukowym lub recenzowanych materiałach konferencyjnych. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić cytowanie pracy (autorów, tytuł, czasopismo, DOI). Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji
  2. Ścieżka 2. Referat rekomendowany przez Komitet Naukowy. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić autorów, tytuł oraz krótkie streszczenie planowanej prezentacji. Referaty zgłaszane według tej ścieżki nie podlegają recenzji. Mile widziane prezentacje bieżących wyników.
  3. Ścieżka 3. Obszerne streszczenie. W formularzu rejestracyjnym należy umieścić autorów oraz tytuł planowanej prezentacji. Rozszerzone streszczenie (4-6 stron) proszę przesyłać na adres konferencji. Referaty zgłaszane według tej ścieżki podlegają recenzji. Mile widziane prace studentów.
Do zredagowania rozszerzonego abstraktu należy wykorzystać następujące pliki:

abstract_tex28.zip;

Zgodnie z tradycją umożliwiamy także uczestnictwo w Konferencji osobom zainteresowanym jej tematyką bez konieczności przedstawiania referatu (ścieżka 4).

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt.