XXVIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
19 – 23 września 2023, Złoty Potok

Profesor Antoni Leon Dawidowicz

Profesor Antoni Leon Dawidowicz Dnia 19 kwietnia 2022 roku zmarł dr hab. Antoni Leon Dawidowicz, matematyk profesor Uniwesytetu Jagielońskiego. Zajmował się zastosowaniami matematyki w biologii, w szczególności w ekologii. Uczestniczył w prawie wszystkich konferencjach Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie od początku istnienia konferencji.

Wspomnienie o profesorze Antonim Leonie Dawidowiczu.

Profesor Adam Łomnicki

Profesor Henryk Leszczyński

Profesor Henryk Leszczyński Dnia 30 września 2021 roku zmarł dr hab. Henryk Leszczyński, matematyk, profesor Uniwesytetu Gdańskiego, specjalista w zakresie równań różniczkowych cząstkowych.

Wspomnienie o profesorze Henryku Leszczyńskim.

Profesor Andrzej Lasota

Profesor Andrzej Lasota Dnia 28 grudnia 2006 roku zmarł prof. dr hab. Andrzej Lasota, matematyk, wybitny uczony w skali międzynarodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w dziedzinie teorii równań różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.