XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
22 - 26 września 2020, Iwonicz


Dojazd na XXVI KKZMBM

Konferencja odbędzie się w Pałacu Załuskich w Iwoniczu.

Adres pocztowy:

Międzynarodowe Centrum Edukacji Ekologicznej
Zespół Pałacowo-Parkowy Uniwersytetu Rzeszowskiego
ul. Zadwór 1
38-440 Iwonicz


Dojazd do ośrodka