xx Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie


Adres do korespondencji:

Logo POLSL
Instytut Automatyki
Politechnika śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Jarosław Śmieja jaroslaw.smieja@polsl.pl

Sekretarz: Marzena Dołbniak marzena.dolbniak@polsl.pl

Członkowie:

E-mail konferencyjny: kkzmbm@mimuw.edu.pl

Miejsce konferencji


Zaproszeni wykładowcy


Wszystkie informacje na temat XXIII Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie zostaną uzupelnione w ciągu najbliżych dni.