XXIV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
3 - 7 września 2018, Zakopane-Kościelisko


Adres do korespondencji:

Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
ul. Bankowa 14
40-007 Katowice

Komitet Organizacyjny

Członkowie:
  • Agnieszka Bartłomiejczyk
  • Urszula Foryś
  • Beata Jackowska-Zduniak
  • Ryszard Rudnicki
  • Marta Tyran-Kamińska

E-mail konferencyjny: kkzmbm@mimuw.edu.pl

Miejsce konferencji

XXIV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie odbędzie się w Zakopanem - Kościelisku w ośrodku wypoczynkowym Siwarna. W 2018 roku konferencja odbędzie się wspólnie z XLVII Konferencją Zastosowań Matematyki.

Zaproszeni wykładowcy


  • prof. Urszula Ledzewicz
  • prof. Mirosław Krzyśko
  • prof. Heinz Schaettler