xx Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie
XXII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
Sandomierz, 5 – 9 września 2016

Adres do korespondencji:

Logo UJK
Instytut Fizyki
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
ul. Świętokrzyska 15
25-406 Kielce

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Tadeusz Kosztołowicz — tadeusz.kosztolowicz@ujk.edu.pl

Sekretarz: Katarzyna D. Lewandowska — kale@gumed.edu.pl

Członkowie:
  • Marcin Drabik
  • Barbara Wodecka
E-mail konferencyjny: kkzmbm@mimuw.edu.pl

Miejsce konferencji

XXII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie odbędzie się w Sandomierzu w Hotelu Sarmata (usytuowanego blisko Starego Miasta).

Zaproszeni wykładowcy

Jacek Banasiak
Uniwersytet w Pretorii, RPA i Politechnika Łódzka

Adam Bobrowski
Politechnika Lubelska

Marek Cieplak
Instytut Fizyki PAN

Ewa Gudowska-Nowak
Uniwersytet Jagielloński

Przemysław Kowiański
Gdański Uniwersytet Medyczny

Jacek Kubiak
Uniwersytet w Rennes, Francja

Mirosław Lachowicz
Uniwersytet Warszawski

Danuta Makowiec
Uniwerytet Gdański

Jacek Miękisz
Uniwersytet Warszawski

Marek Pajek
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach