XXV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
16 - 20 września 2019, Jadwisin koło Warszawy


Adres do korespondencji:

Instytut Matematyki Stosowanej i Mechaniki,
Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
Uniwersytet Warszawski
ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa

Komitet Organizacyjny

Członkowie:
  • Marek Bodnar
  • Urszula Foryś
  • Adam Korpusik
  • Monika Piotrowska

E-mail konferencyjny: kkzmbm@mimuw.edu.pl

Miejsce konferencji

XXV Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie odbędzie się w ośrodku Geovita w Jadwisinie koło 40 km od Warszawy.

Zaproszeni wykładowcy

  1. Wojciech Dąbrowski (lekarz, Uniwersytet Medyczny w Lublinie)
  2. Lidia Sukovata (leśnik, Instytut Badawczy Leśnictwa)
  3. Michalina Błażkiewicz (biomechanik, Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie)