XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
11 - 15 września 2017, Jugowice


Adres do korespondencji:

Logo POLSL
Instytut Automatyki
Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Akademicka 16
44-100 Gliwice
Logo POLSL AEI

Komitet Organizacyjny

Przewodniczący: Jarosław Śmieja jaroslaw.smieja@polsl.pl

Sekretarz: Marzena Dołbniak marzena.dolbniak@polsl.pl

Członkowie:
  • Małgorzata Kardyńska
  • Magdalena Ochab
  • Aleksandra Szczerbik

E-mail konferencyjny: kkzmbm@mimuw.edu.pl

Miejsce konferencji

XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie odbędzie się Jugowicach, w Hotelu Geovita.

Zaproszeni wykładowcy

prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska)

dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

prof. dr hab. n med. Rafał Suwiński (Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach)