XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
11 - 15 września 2017, Jugowice

Publikacje konferencyjne