XXIV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
3 - 7 września 2018, Zakopane-Kościelisko

Komitet naukowy

Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie