XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
14 - 18 września 2021, Iwonicz
Informacje dla referujących na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.

Referaty konferencyjne wygłaszane są w języku polskim.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt.