XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
22 - 26 września 2020, Iwonicz
Informacje dla referujących na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.

Prace w języku angielskim o objętości nie przekraczającej 8 stron, nadesłane do 29 maja 2020 roku będą przesyłane do Recenzentów, a po uzyskaniu ich akceptacji zostaną opublikowane w zeszycie specjalnym Mathematica Applicanda. W związku z tym, zgodnie z wymaganiami redakcji, prace należy przygotować w TeXu. Artykuły zgłaszane na KKZMBM proszę wysyłać przez system MA:www.mathematicaaplicanda.com. Jeżeli Autor nie posiada konta, proszony jest o założenie konta. Przy zgłaszaniu nowego artykułu należy wybrać sekcję i zaznaczyć special issue. Redakcja wymaga, by do pozycji bibliograficznych dodawać numer DOI. Redakcja czaopisma korzysta z Overleaf, sugerujemy zatem korzystanie z tego narzędzie do pisania artykułu.

Na konferencję można również zgłaszać prace opublikowane lub przyjęte do druku w recenzowanym czasopiśmie. W tym przypadku należy nadesłać jednostronicowe streszczenie pracy w języku angielskim. Bardzo prosimy o nadesłanie także elektronicznej wersji pracy, na podstawie której powstało streszcznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń preferowane będą nowe, niepublikowane dotąd wyniki.

Publikacja powstanie w wyniku składu nadesłanych przez Państwa referatów. Prosimy o przesyłanie wyłącznie plików w formacie pdf na adres: kkzmbm@mimuw.edu.pl. Po akceptacji referatu będziemy prosili o przesłanie źródłowej wersji pracy, wraz z oryginalnymi rysunkami. Broszura konferencyjna będzie składana w LaTeXu, dlatego zachęcamy do pisania prac w LaTeXu.

Poniżej zamieszczamy pliki, przydatne przy redagowaniu referatu. Oprócz informacji o tym, jak redagować referat, pliki te spełniają wszelkie wymagane kryteria jednolitości składu, dlatego sugerujemy by wykorzystać je jako formatki. W przypadku przygotowywania pełnego artykułu do zeszytu Mathematici Applicandy prosimy o redagowanie artykułów w formacie czasopisma.

Elektroniczne wzorce referatów:

 • Dla tych co preferują LaTeXa
  • i zamierzają przesłać streszczenie wystąpienia:
   • styl_abstract25.tex — formatka dla streszczenia opublikowanej już pracy
   • q0.eps — logo konferencji w formacie .eps
   • q0.pdf — logo konferencji w formacie .pdf
   • f0.eps — przykładowy rysunek w formacie .eps
   • f0.pdf — przykładowy rysunek w formacie .pdf
   • kkzm25.cls — plik zawierający definicję klasy dokumentu
   • abstract_tex25.zip — wszystkie wymienione wyżej pliki razem
  • i ponadto zamierzają przesłać pełną wersję artykułu do czasopisma Mathematica Applicanda:
   • MA46Template.tex — plik zawierający przykładową formatkę,
   • MathAppl18.cls — plik zawierający definicję klasy dokumentu,
   • MathApp2019.zip —plik zawierający definicję klasy dokumentu oraz przykładowy plik w wersji tex.
  • Dla tych co preferują Worda i zamierzają przesłać streszczenie wystąpienia:
  • Referaty konferencyjne wygłaszane są w języku polskim.

   W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt.