XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
11 - 15 września 2017, Jugowice
Informacje dla referujących na Krajowej Konferencji Zastosowań Matematyki w Biologii i Medycynie

Konferencja ma na celu wymianę doświadczeń i propagowanie zastosowań matematyki w biologii i medycynie. W tym szerokim zakresie tematycznym, preferowane będą prace wyróżniające się ciekawymi i nowatorskimi zastosowaniami matematyki.

Prace w języku angielskim o objętości nie przekraczającej 6 stron, nadesłane do  29 maja 2017 roku będą przesyłane do Recenzentów, a po uzyskaniu ich akceptacji zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych.

Na konferencję można również zgłaszać prace opublikowane lub przyjęte do druku w recenzowanym czasopiśmie. W tym przypadku należy nadesłać jednostronicowe streszczenie pracy w języku angielskim. Bardzo prosimy o nadesłanie także elektronicznej wersji pracy, na podstawie której powstało streszcznie. W przypadku dużej liczby zgłoszeń preferowane będą nowe, niepublikowane dotąd wyniki.

Publikacja powstanie w wyniku składu nadesłanych przez Państwa referatów. Prosimy o przesyłanie wyłącznie plików w formacie pdf na adres: kkzmbm@mimuw.edu.pl. Po akceptacji referatu będziemy prosili o przesłanie źródłowej wersji pracy, wraz z oryginalnymi rysunkami. Broszura konferencyjna będzie składana w LaTeXu, dlatego zachęcamy do pisania prac w LaTeXu.

Wskazane przez Recenzentów prace, po ich znaczącym rozszerzeniu, będą kierowane do czasopism, będących na liście JCR (przede wszystkim prace dotyczące tematyki modelowania układów dynamicznych, sterowania i optymalizacji, a także analizy obrazów biomedycznych, biostatystyki i bioinformatyki): Archives of Control Sciences, Int. Journal of Applied Mathematics and Computer Science, a także Applicationes Mathematicae Pierwsze nadesłane prace, które zostaną zakwalifikowane do skierowania do recenzji do czasopisma ACS, planujemy wydać (pod warunkiem pozytywnych recenzji czasopisma) w numerze 4, 2017. Kolejne prace, skierowane do czasopism ACS lub AMCS planujemy wydać w pierwszych numerach tych czasopism w 2018 r.

Poniżej zamieszczamy pliki, przydatne przy redagowaniu referatu. Pliki o nazwie styl_word13.doc lub styl_tex13.tex zostały przygotowane przez Organizatorów w dwóch najbardziej popularnych programach edytorsko-tekstowych. Oprócz informacji o tym, jak redagować referat, pliki te spełniają wszelkie wymagane kryteria jednolitości składu, dlatego sugerujemy by wykorzystać je jako formatki.

Elektroniczne wzorce referatów:

 • Dla tych co preferują LaTeXa
  • i zamierzają przesłać streszczenie wystąpienia:
   • styl_abstract22.tex — formatka dla streszczenia opublikowanej już pracy
   • q0.eps — logo konferencji w formacie .eps
   • q0.pdf — logo konferencji w formacie .pdf
   • f0.eps — przykładowy rysunek w formacie .eps
   • f0.pdf — przykładowy rysunek w formacie .pdf
   • kkzm22.cls — plik zawierający definicję klasy dokumentu
   • abstract_tex22.rar — wszystkie wymienione wyżej pliki razem
  • i ponadto zamierzają przesłać manuskrypt artykułu:
   • styl_tex22.tex — opis sposobu redagowania referatu
   • q0.eps — logo konferencji w formacie .eps
   • q0.pdf — logo konferencji w formacie .pdf
   • f0.eps — przykładowy rysunek w formacie .eps
   • f0.pdf — przykładowy rysunek w formacie .pdf
   • kkzm22.cls — plik zawierający definicję klasy dokumentu
   • styl_tex22.rar — wszystkie wymienione wyżej pliki razem
 • Dla tych co preferują Worda:
  • i zamierzają przesłać streszczenie wystąpienia:
  • i ponadto zamierzają przesłać manuskrypt artykułu:

Referaty konferencyjne zwyczajowo wygłaszane są w języku polskim.

W przypadku jakichkolwiek problemów albo niejasności prosimy o kontakt.