XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
11 - 15 września 2017, Jugowice

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Dane personalne:

Adres służbowy:

Numer NIP do faktury:

Nocleg:

ReferatJeżeli w przeciągu tygodnia od czasu wypełnienia tego formularza nie otrzyma Pan/Pani od nas potwierdzenia dotarcia zgłoszenia, to znaczy że zaginęło ono gdzieś w sieci.
W takim wypadku prosimy o przesłanie na nasz adres: kkzmbm@mimuw.edu.pl maila zawierającego wszystkie wyszczególnione w powyższym formularzu informacje.