XXIV Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
3 - 7 września 2018, Zakopane-Kościelisko

Elektroniczny formularz zgłoszeniowy:

Dane personalne:

Adres służbowy:

Numer NIP do faktury:

Regulamin: Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych w celu organizacji konferencji KKZMBM zgodnie z regulaminem :

Nocleg:

ReferatJeżeli w przeciągu tygodnia od czasu wypełnienia tego formularza nie otrzyma Pan/Pani od nas potwierdzenia dotarcia zgłoszenia, to znaczy że zaginęło ono gdzieś w sieci.
W takim wypadku prosimy o przesłanie na nasz adres: kkzmbm@mimuw.edu.pl maila zawierającego wszystkie wyszczególnione w powyższym formularzu informacje.