XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
14 - 18 września 2021, Iwonicz
Profesor Andrzej Lasota Dnia 28 grudnia 2006 roku zmarł prof. dr hab. Andrzej Lasota, matematyk, wybitny uczony w skali międzynarodowej, profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Śląskiego, specjalista w dziedzinie teorii równań różniczkowych, teorii ergodycznej, biomatematyki, teorii prawdopodobieństwa i zastosowań matematyki, doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego, Honorowy Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego.