XXVI Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
14 - 18 września 2021, Iwonicz

Program XXVI KKZMBM

W przygotowaniu