XXIII Krajowa Konferencja Zastosowań
Matematyki w Biologii i Medycynie
11 - 15 września 2017, Jugowice

Zaproszeni wykładowcy

  • prof. dr hab. inż. Piotr Formanowicz (Politechnika Poznańska)

    Tytuł referatu: Sieci Petriego jako narzędzie analizy układów biologicznych.
  • dr hab. inż. Robert Iskander, prof. nadzw. PWr (Politechnika Wrocławska)

    Tytuł referatu: Zagadnienia obliczania dwuwymiarowej transformaty Fouriera w zastosowaniach biomedycznych.
  • prof. dr hab. n med. Rafał Suwiński (Centrum Onkologii Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach)

    Tytuł referatu: Modelowanie zależności dawka-efekt w radioterapii uzupełniającej leczenie chirurgiczne.